Firma WW - Maszyny dla przemysłu mięsnego

605 572 917 newsletter mapa serwisu wybierz język:

Przenośnik różnicowy przeznaczony jest do podnoszenia tusz wieprzowych z tapczanu wyrzutowego boksu głuszenia na tor wykrwawiania lub stołu doczyszczania szczeciniarki na konwojer obróbki poubojowej. Przenośnik różnicowy może transportować zarówno z niższego poziomu na wyższy i odwrotnie z wyższego na niższy. Całość wykonana jest ze stali nierdzewnej i ocynkowanej.

Produkty:

Masownice próżniowe

Mieszanki łopatowe do mięsa

Mieszalniki, solanki

Rozdrabniacze kości

Urządzenia do higieny i transportu

Linie uboju trzody, stanowiska i wyposażenie technologiczne

Linie uboju bydła, stanowiska i wyposażenie technologiczne

Inne produkty