Firma WW - Maszyny dla przemysłu mięsnego

605 572 917 newsletter mapa serwisu wybierz język:

Urządzenie służy do dokładnego rozdrabniania kości po uprzednim zgrubnym rozdrobnieniu na innym urządzeniu. Zasadniczą częścią rozdrabniacza jest obracający się wał zaopatrzony w noże, które współpracują z listwami zębatymi. Proces rozdrabniania następuje we współpracy noży i listw zębatych. Napęd wału następuje od silnika o mocy 11kW za pośrednictwem kół pasowych o przełożeniu 1:1. Na wale nożowym zamocowane są dwa wyważone dynamicznie koła zamachowe w celu skumulowania energii kinetycznej. Rama nośna jak również osłony elementów wirujących wykonane są ze stali nierdzewnej.

Produkty:

Masownice próżniowe

Mieszanki łopatowe do mięsa

Mieszalniki, solanki

Rozdrabniacze kości

Urządzenia do higieny i transportu

Linie uboju trzody, stanowiska i wyposażenie technologiczne

Linie uboju bydła, stanowiska i wyposażenie technologiczne

Inne produkty