Firma WW - Maszyny dla przemysłu mięsnego

605 572 917 newsletter mapa serwisu wybierz język:

Od roku 2000 zakład produkcje kompletne linie do uboju trzody i bydła. W linii uboju trzody wykonujemy wszystkie niezbędne urządzenia tj. boksy głuszenia, przenośniki różnicowe, przenośniki poziome, oparzelniki, szczeciniarki, przenośniki tacowe jelit i ośrodków oraz automatykę i sterowanie. W linii uboju bydła również produkujemy wszystkie niezbędne urządzenia poczynając od boksów głuszenia, systemów wciągania tusz wołowych na tor, systemów wykrwawiania wraz z transportem krwi technicznej, systemów przewieszania, systemów stanowisk operacyjnych, jakimi są podesty ruchome oraz systemów transportu, jakimi są przenośniki ruchome. W linii uboju trzody i bydła wykonujemy niezbędną konstrukcję pierwotną i wtórną i systemy torów wraz z rozjazdami. Budujemy również systemy torów w komorach chłodniczych i liniach rozbioru.

W roku 2006 zakład wdrożył i stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN – EN ISO 9001:2001.

Zakres certyfikacji obejmuje.:

  • Wyposażenie zakładów przetwórstwa mięsnego.
  • Wyposażenie ubojni.

Certyfikat został nadany przez Urząd Dozoru Technicznego UDT – CERT. Zakład posiada również uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie Urządzeń Transportu Bliskiego tzw. UTB.

Produkty:

Masownice próżniowe

Mieszanki łopatowe do mięsa

Mieszalniki, solanki

Rozdrabniacze kości

Urządzenia do higieny i transportu

Linie uboju trzody, stanowiska i wyposażenie technologiczne

Linie uboju bydła, stanowiska i wyposażenie technologiczne

Inne produkty