Firma WW - Maszyny dla przemysłu mięsnego

605 572 917 newsletter mapa serwisu wybierz język:

W roku 2006 zakład wdrożył i stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN – EN ISO 9001:2001.

Zakres certyfikacji obejmuje.:

  • Wyposażenie zakładów przetwórstwa mięsnego
  • Wyposażenie ubojni

Certyfikat został nadany przez Urząd Dozoru Technicznego UDT – CERT.

Zakład posiada uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie Urządzeń Transportu Bliskiego tzw. UTB.

 

Produkty:

Masownice próżniowe

Mieszanki łopatowe do mięsa

Mieszalniki, solanki

Rozdrabniacze kości

Urządzenia do higieny i transportu

Linie uboju trzody, stanowiska i wyposażenie technologiczne

Linie uboju bydła, stanowiska i wyposażenie technologiczne

Inne produkty